VA -keur (voorheen VCA)

Wat is VA keur en wat kunnen wij voor u betekenen?

VA keur is de periodieke veiligheidskeuring voor arbeidsmiddelen.
Ons keuringsbedrijf kan u helpen te voldoen aan de eisen die de Arbo-wet aan u als werkgever heeft opgelegd. Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat het gereedschap waarmee zij werken veilig is. Op verzoek van de arbeidsinspectie dient een werkgever aan te tonen dat deze al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van het aanwezige gereedschap te waarborgen. Een officieel keuringsrapport van een erkend VA keur bedrijf, welke is aangesloten bij de brancheorganisatie Fedecom, is in dit opzicht de beste vrijwaring.

Veiligheid voorop

Als VA keur bedrijf zijn wij gecertificeerd volgens de Veiligheidskeuring Arbeidsmiddelen. U kunt er op vertrouwen dat alle werkzaamheden (keuringen, onderhoud en reparaties) deskundig en veilig worden uitgevoerd. Het VA-certificaat geldt in de eigen werkplaats en voor werkzaamheden op locatie.

Onafhankelijk en deskundig

Wanneer u uw gereedschap door ons laat keuren, biedt dit de volgende voordelen:

 • aantoonbare deskundigheid;
 • vertrouwen van de arbeidsinspectie;
 • onafhankelijkheid van de keuring;
 • duidelijke afspraken;
 • aantoonbaar gedragen verantwoordelijkheid bij ongevallen;
 • directe signalering van gevaarlijke situaties;
 • duidelijke rapportage.

Kortom: een zorg minder!

Gecertificeerd inspectiesysteem

Vanuit de Criteria voor Toezicht wordt geëist dat de keurmeester over de nodige deskundigheid beschikt. Een keurmeester heeft naast een vaktechnische opleiding, een cursus in het uitvoeren van keuringen met goed gevolg afgesloten.

De keuring wordt uitgevoerd conform vastgelegde procedures die vooraf met u worden besproken. Van elke gekeurde machine ontvangt u een schriftelijke rapportage. Hiermee wordt u een hoop administratie bespaard. Goedgekeurde machines worden voorzien van een keuringssticker. Dekra controleert periodiek of nog aan de criteria voor toezicht wordt voldaan.

Raadgever op het gebied van machineveiligheid

Ons VA keur bedrijf biedt u onder andere de volgende diensten aan:

 • keuren van materieel volgens Richtlijn arbeidsmiddelen, NEN 3140 en Wegenverkeerswet;
 • verlenen van service op alle locaties (ook met bijzondere risico’s);
 • advies m.b.t. tijdig preventief onderhoud;
 • advies over Persoonlijke Beschermingsmiddelen;
 • verzorgen van machine-instructies voor uw personeel (bijv. tijdens werkoverleg (toolbox) op uw bedrijf);
 • advies over aanpassingen van machines.

Ons VA keur bedrijf is dus dé raadgever op het gebied van machineveiligheid in uw branche!