Felco

terug naar overzicht

1_new_felco_bgEen technologisch, industrieel en commercieel avontuur

Ideeën en producten

Met het octrooi op de eerste snoeischaar (model FELCO 1), probeerde Félix Flisch al aan de volgende principes te voldoen:
– de zorg voor de best mogelijke ERGONOMIE;
– een grote nauwkeurigheid in onderdelen om ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID van de onderdelen mogelijk te maken;
– het gebruik van materialen die de DUURZAAMHEID van het product en diens uitstekende snijkwaliteiten garanderen;
Deze drie waarden – ERGONOMIE, ONDERLINGE VERWISSELBAARHEID en DUURZAAMHEID zijn vaste gegevens in de strategie zoals deze door FELCO gevolgd wordt sinds 1945.
Om de producten op de markt te brengen en hun positie te verstevigen luistert FELCO naar haar markt en naar de eisen van haar klanten. Zij probeert voortdurend innovatieve en voortvarende oplossingen te bieden. De afdeling Research & Development heeft de taak de toekomst van de onderneming zeker te stellen en de concurrentie altijd een stap voor te zijn.
Gedurende haar 70-jarige bestaan heeft FELCO een aanzienlijke uitbreiding van haar assortiment gezien. De eenvoudige snoeischaren van het begin zijn langzamerhand vervangen door snoeischaren met een draaiende handgreep en vervolgens door gemechaniseerd gereedschap met als resultaat een uitgebreid assortiment met nog betere producten, gefabriceerd uit steeds vernieuwende materialen.
Zoals de driehoeksknip kabelschaar van FELCO bewijst: innovatieve ideeën liggen altijd goed in de markt.

Het beheer van de industrie en de technologische kennis

Vanaf de oprichting heeft FELCO getracht het gehele industriële proces en de vereiste technologische kennis om het productassortiment te ontwikkelen en te fabriceren van het begin tot het eind te beheren. Dit zorgde er niet alleen voor dat technologische vooruitgang in de verschillende productiefasen kon worden geïntegreerd, maar ook dat de 60 jaar lange ervaring zo optimaal mogelijk benut kan worden. Het totale beheer van de productieketen staat garant voor de constante kwaliteit van het product; de beheersing van de productiecapaciteit verzekert een doorlopende levering aan de klantenkring.

terug naar overzicht