Waarschuwing voor niet-gelijkvormige en gevaarlijke motorzagen

Op verschillende verkooppunten in heel Europa worden hoe langer hoe meer ‘niet-gelijkvormige’ machines te koop aangeboden. “Niet-gelijkvormig” betekent niet in overeenstemming met de bestaande wettelijke vereisten, meer bepaald op het vlak van de veiligheid en de emissies, die de gebruiker en het milieu moeten beschermen.

De DPLF (Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle Land-und Forsttechnik), een erkend en neutraal testinstituut, heeft verschillende modellen motorzagen aan de tests onderworpen die zulke machines moeten ondergaan voor ze in de EU op de markt mogen worden gebracht. De geteste machines voldeden niet aan de wettelijke veiligheidsvereisten en evenmin aan de milieunormen. De gebruiker loopt een veel groter risico om letsels op te lopen. Bovendien zijn de excessieve emissies schadelijk voor het milieu en de gezondheid. De emissiewaarden werden gemeten en blijven ver boven de van kracht zijnde normen. Bijgevolg zouden die ‘niet-gelijkvormige’ machines niet in de EU verkocht mogen worden. Dergelijke machines op de markt vertegenwoordigen een aanzienlijk risico.

Hoe ernstig de gevolgen kunnen zijn, blijkt duidelijk uit een vergelijking: als voorbeeld werden een originele STIHL MS 440 en een ‘niet-gelijkvormige’ PowerHaus KW 6500 aan drie tests onderworpen. De PowerHaus KW 6500 vertegenwoordigt niet alleen een gevaar voor de gebruiker, maar misleidt hem ook. De machine lijkt met zijn kleuren oranje en lichtgrijs immers op een origineel product van STIHL, wat een aantasting van de merknaam STIHL betekent.

 

Comments are closed.